PUBLIC RELATIONS AND MEDIA RELATIONS

„Vědomá a inteligentní manipulace názorů, organizovaných zvyků veřejné masy je významnou součástí fungování demokratické společnosti. Ti, kdo ovládají tyto ,neviditelné‘ společenské mechanismy, zakládají skrytou vládu, která je skutečnou vládnoucí silou naší země.“
E.L. Bernays, otec PR, v knize Propaganda (1928).


Pro naše klienty zajišujeme diskrétní poradenství především v těchto oblastech: